HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0235Thơ Không Lạc : KHÔNG NÓI

Tuesday, July 20, 202111:41 AM(View: 504)

KHÔNG NÓI

DD0235Thơ Không Lạc  KHÔNG NÓI 

Đời, lắm tiếng nhiều lời

Chất đầy tâm não tôi

Nghe hoài mãi, chán lắm

Nên tập pháp  KHÔNG LỜI

 

“KHÔNG NÓI trói cái miệng

Xích xiềng thân, chân, tay

Khẩu sẽ câm liền ngay

Tâm trong như nước lọc”!

 

KHÔNG NÓI là viên ngọc

THIỀN CHỦ Tánh Không ban

Rực rỡ ngời tỏa rạng

Như ánh sáng Thiền Đăng

 

Thật vô cùng nhiệm mầu

Thực hành thời gian lâu

Dù bên tai vạn câu

Trong đầu vẫn tĩnh lặng !

 

Lão tôi xin chia sẻ

Đôi chút kinh nghiệm riêng

Cùng với những bạn thiền

Đang trên miền tĩnh lặng./

 Không Lạc

                           7/15/2021

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
98,351