HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0260 VIDEO: HOA TÂM - Thơ: Diệu Quang - Nhạc: Thanh Tịnh - Ca sĩ: Bảo Phúc

Wednesday, September 1, 20212:07 PM(View: 870)
DD0260 Video: 
HOA TÂM
Thơ: Diệu Quang - Nhạc: Thanh Tịnh - Ca sĩ:  Bảo Phúc
 https://youtu.be/B1IrlN1ioiI 
 Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện

 
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCoppojU0m4Ujkku-ywGSDyA
Hoặc click LINK: https://youtu.be/B1IrlN1ioiI 
 CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
DD0260 VIDEO  HOA TÂM
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,191