HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0261 Không Lạc - Thơ ĐỐ

Monday, September 6, 20217:13 PM(View: 486)
ĐỐ
DD0261 Không Lạc - Thơ ĐỐ
 
        Trong ta
có một CÁI THƯỜNG
Đố ai biết được
nó đương chỗ nào ?
Nằm im lặng,
 không lao xao
Cũng chẳng la lối,
hô hào đó đây
 
        Theo ta
 năm, tháng, đêm, ngày
        Cùng nhau
đi đứng chỗ này chỗ kia
        Nó cùng ta
chẳng phân chia
Như hình với bóng
không lìa khỏi ta.
 
   Nó rất đặc biệt,
            đó là :
Không tên, hình dáng
như  ta bây giờ !/
 
                  Không Lạc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
145,695