HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0267 Nguyên Lương: CHO ĐỜI THÊM TƯƠI

Tuesday, September 21, 20218:49 PM(View: 575)
CHO ĐỜI THÊM TƯƠI
blank
 
Tâm hiểu biếtTâm trí tuệ
Tâm cởi mở cho đời thêm tươi
Con đường tu là con đường Giải Thoát
Nụ cười tươi là nụ cười thân ái gởi cho Đời.
Nguyên Lương
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,526