HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0283 VIDEO: MÙA XUÂN THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG - Thơ và nhạc : Hoằng Phương - Tiếng hát Minh Thúy - Hà Chi

Thursday, October 21, 20218:47 AM(View: 895)
Video: MÙA XUÂN THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Nhạc và Lời : Hoằng Phương
Với tiếng hát : Minh Thúy - Hà Chi
 Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali thực hiện
 
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCoppojU0m4Ujkku-ywGSDyA
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_VSFLSwwbKY
 CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
DD0130 MÙA XUÂN THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,710