HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0285 Như Chiếu: TRƯỚC TƯỢNG NGÀI

Wednesday, October 27, 20217:28 AM(View: 367)

TRƯỚC TƯỢNG NGÀI

DD0285 Như Chiếu TRƯỚC TƯỢNG NGÀI 1
Chắp tay,
quỳ trước tượng Ngài, 
con bật khóc
nhận ra mình thấp bé nhỏ nhen
Con người con sao phàm tục thấp hèn
Con hổ thẹn không xứng danh Phật tử 
 
Con đến đây để dập tắt lòng giận dữ
Để thực hành hạnh nhẫn nhục, từ bi
Để phát bồ đề tâm, tập bố thí, tu trì
Để hiểu được vô thường không có gì bền mãi 

DD0285 Như Chiếu TRƯỚC TƯỢNG NGÀI 2
Chư Phật ơi, làm sao con ra đi tự tại
Khi tâm con còn dính mắc vấn vương
Con ước ao đi hết đoạn đường trường
Tâm thanh thảng lòng nhẹ nhàng an lạc
 
Con đứng đây nghe lòng buồn man mác
Nhìn thời gian bàng bạc hững hờ trôi
Hiểu nhân duyên
nhưng sao con vẫn xao xuyến bồi hồi
Xin chư Phật dạy con đừng luyến ái 
 DD0285 Như Chiếu TRƯỚC TƯỢNG NGÀI 3
 
Xin chư Phật dạy con biết dừng lại
Để nhận ra mọi thứ chỉ phù du
Để trí con sáng tỏ hết mây mù
Để con biết nhận ra chân hạnh phúc
 
Xin chư Phật dạy con lòng nhẫn nhục
Dập tắt tham sân siluyến ái trong đời
Để mỗi bước con đi luôn thấy Phật mỉm cười
Hào quang Phật sáng soi đời con mãi ...
 
Như Chiếu 
Kính dâng mười phương chư Phật
(Ngày đầu con học Phật)
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh lạy phật
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172