HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0358 Không Lạc: SỌ NÃO CON NGƯỜI

Tuesday, March 8, 20222:28 PM(View: 496)
 
SỌ NÃO CON NGƯỜI
DD0358 Không Lạc SỌ NÃO CON NGƯỜI
 
“ Cựu Kim Sơn mây vờn gió cuốn
Bài thơ theo gió xuống miền Nam
Đến Ban Biên Tập Diễn Đàn
Tánh Không Thiền Viện, trình làng người xem  “
       Line golden 3
Sọ Não bằng Gáo Dừa thôi
Mà sao chứa cả một trời ngữ ngôn
Sọ Não lại còn trử tồn
Kho tàng bí mật, với bao diệu kỳ!
 
Với Đời, quá ư lạ kỳ*
Còn Đạo, ai dám so bì với chi ?!**
Sọ Não lắm chuyện lăm li
Tò mò muốn biết, tìm đi chờ gì ?     
 
Bên trong Sọ Não ly kỳ
Nếu ham thấu hiểu, cứ đi vào THIỀN
Mà phải là Tánh Không Thiền
Mới thấy mầu nhiệm của riêng Sọ người
 
Bên trong Sọ Não con người
Một vùng : phi Đạo, phi Đời, phi Ngôn !
Muốn biết rõ ràng thiệt hơn
Xin hãy tìm, với tấm lòng thành thật
“Thành Ma hay là thành Phật
Đều ở đây ! Thật không trật đâu người !
 
Tổ Sư Tánh Không là người
Đem Y Khoa vào, để đời hiểu thêm
Lòng vòng trong Sọ cứng, mềm
Đường vào cõi Tịnh lại thêm lộ dần !
 
Lòng tôi trước đây bâng khuâng !
Sau này bỗng thấy lâng lâng lòng trần !
Bởi vì đã được bao lần
Tổ Sư Tánh Không vạch trần Não ra !
 
Nhưng phải hành thật tối đa
Chớ không được hành tà tà người ơi
Tối đa mới đi đến nơi
 Đến nơi sẽ thấy, bạn ơi ảo kỳ !!!
 
Không tin, xin hãy hành đi
Hành Tâm yên lặng, phẳng lì như gương
Như kính phảng chiếu vô thường
Vật vào rồi vật tìm đường đi ra
 
Bấy giờ Tâm như đèn pha
Bừng tỏa soi sáng căn nhà Tâm Linh
Tức khắc “bí vật “ lộ hình
Là viên ngọc quí của mình lâu nay !
 
Đang ngủ, Não bảo thức ngay
Viết liền kẻo quên việc này nghe Ông !
Chữ cuối cùng viết vừa xong
Hai giờ, năm phút, ngày mùng bốn Tết.
 
Bài thơ đến đây chưa hết
Con nữa! khi đến đoạn kết mới thôi
Khi mà viên ngọc được rồi
Đó là đoạn kết, thì tôi trình làng !!!
 
 
*-/ ĐỜI: Khoa Học Gia, với Não Bộ tính chuyện
“ thông thiên, độn thổ.”
**-/ ĐẠO : Những vị Tổ Thiền Tông :
(Nhục thân  để lại cõi đời
Biến thành thể rắn hơn loài kim cương)
 
                                                      Tiểu thất
                                               2 giờ, 5 phút khuya - Ngày 4 tháng 2 năm 2022
                                                     Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,716