HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0382 Đồng Huân: Tuổi xế chiều (Thơ họa)

Wednesday, June 1, 202211:22 AM(View: 450)
Tuổi xế chiều (Thơ họa)
blank

Xế chiều thân suy yếu
Xế chiều xúc cảm nhiều
Xế chiều trí nhớ xưa
Hãy sửa soạn hành trang
 
Xế chiều đừng giận nữa
Giận là tham sân si
Đừng giận người phê bình
Đừng giận người vô tác

blank
Hãy nói và làm được
Đừng nói cho nỗi danh
Hãy làm như không làm
Để học được TÁNH KHÔNG
 
Đồng Huân
(Gửi những bằng hữu tuổi xế chiều)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,234