HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0383 Không Lạc: ĐỜI TÔI CHỈ MỘT ƯỚC MƠ

Monday, June 6, 20221:36 PM(View: 382)
ĐỜI TÔI
      CHỈ MỘT
                  ƯỚC MƠ

Khong Lac 5
 
Đời tôi chỉ một ước mơ
Làm sao qua được bến bờ bên kia
( Dòng sông muôn kiếp chia lìa
Bên này  chẳng giác , bên kia  không lầm  ! )
 
Đôi bờ nào có xa xăm
Cách nhau chỉ có một tầm trắng đen
Vì Tâm phân biệt sang hèn,
Thấp cao, còn lắm bon chen, mịt mờ !
 
Đời tôi chỉ một ước mơ
Làm sao xóa sạch bóng mờ chắn che
Dù chưa thuyền gỗ, cầu tre
Cũng mong kết được chiếc bè sang sông
 
Đưa người lữ khách qua dòng
Cuộc nhân sinh hết long đong chuyện đời
Chừng nào tâm thức sáng ngời
Đó là mầu nhiệm lúc rời qua sông.
 
Ước mơ ôm mãi trong lòng
Ước mơ, tôi cỏng, lội đồng, băng sông !
Quyết lòng đi tầm pháp KHÔNG,
Tìm Thầy gở rối “bòng bong” , “lòng bòng”
 
                                          Không Lạc
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,243