HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0388 Không Lạc: ĐẠT MỘNG

Monday, June 27, 20221:51 PM(View: 384)
Đạt Mộng
 DD0388 Không Lạc
“Hơn mười năm qua
Theo Thầy học Đạo
Một dạo trình Thầy
Bài thơ  ĐẠT  MỘNG”
  *********

Đường Vào Đạo, hôm nay mở rộng
Lối thênh thang, lồng lộng trời cao
Chân bước đi, lòng tấy dạt dào
Và nghẹn ngào bởi vì xúc động !
 
Bây giờ đây, lòng con Đạt Mộng
Chuyến hành hương lồng lộng gió mây
Khi được Thầy lượm con về đây
Và chỉ dạy, ngày ngày tu học.
 
Đường vào Đạo, trước đây khó nhọc
Lối quanh co, lăn lóc đá gai
Nhưng  hôm nay, con thấy trải dài
Thảm cỏ xanh, xinh tươi óng mượt
 
Hôm nay con như người bắt được
Viên ngọc chìm, ẩn tự đáy sâu
Đang cố công, kỳ cọ chùi lau
Mong sẽ thấy lộ màu óng ánh.

                                               Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,250