HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0424 Không Lạc: KHÔNG Ý

Monday, September 26, 20229:10 PM(View: 244)
KHÔNG Ý

Khong y
Kinh Pháp Cú :
     @ -Ý dẫn đầu các Pháp
     @ -Ý làm chủ
     @ - Ý tạo
        **********

 

KHÔNG  Ý đập bể nồi tư duy

Tạo nên KHÔNG NÓI liền tức thì

Khẩu câm ! lời hết ! lổ tai điếc !

Hồ Tâm như mặt phẳng lặng yên.

 

KHÔNG Ý là viên linh đơn

Diệt hết tất cả những cơn NÓI THẦM

Diệt luôn cả những mộng mầm

Thất tình, lục dục, cùng mầm tỵ ganh...”

 

Làm sao luyện Ý không sanh ?

Để Tâm sạch hết tam bành thế gian  !

Hãy lóng tai  nghe rõ ràng :

 

    “Nghe qua liền bỏ

    Thấy rõ liền quên

    Đừng để lênh đênh

    Rác rến trong đầu

    Sẽ thấy nhiệm mầu

    Khi thực hành sâu “

   Tức khắc không lâu

   Linh đơn hiển lộ.

 

   Không Ý chưa lộ

   Thì hãy dùng lời

   Nếu Ý chưa ngơi

  Thì hãy dùng Ý

  Vì Ý tắt Ý !!!

 

 Đây là “Bí Kíp”

Thầy mình bí truyền

Chỉ cần quyết chí

Không Ý được ngay!!!

 

    *********

 

  Còn gì nữa mà chần chờ ?

  Nhảy liền qua bờ kia đi !

 

                            Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,946