HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0445 Minh Lương: TU THIỀN THEO ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Friday, November 4, 202212:32 PM(View: 137)

Tu Thiền Theo Đức Phật Thích-Ca
(Kính tặng HT Thích Thông Triệt)

DD0445 Minh Lương TU THIỀN THEO ĐỨC PHẬT THÍCH CA 

Tu thiền tâm giác ngộ

Xả bỏ tham, sân, si!

Biết cuộc đời giả tạm

Không vướng mắc sầu bi!

 

Tu thiền không ái dục

Không vương vấn chuyện gì!

Trần gian là huyễn, mộng

Đời vô thường mong chi!

 

Tu thiền tâm tĩnh lặng

Bất động chuyện thế gian

Nhìn cảnh trần như thật!

Không vọng niệm oán than…

 

Tu thiền khi làm việc

Chỉ biết chuyện đang làm

Không buồn nhớ quá khứ!

Buông xả tâm tham lam...

 

Tu thiền không lo lắng

Nghĩ đến chuyện tương lai

Tánh không - duyên tan hợp

Bây giờ ở nơi đây.

 

Tu thiền khi đi, đứng...

Nằm, ngồi - bốn oai nghi

Tâm thanh tịnh trống rỗng

Không vọng tưởng đến, đi...

 

Tu thiền không mong đợi

Không tập-khí, tùy-miên...

Tánh không - luôn sáng suốt

Không ý-mã, tâm-viên...

 

Tu thiền khi nhập định

Trí huệ trong sáng nhanh

Tâm như - rất an lạc

Phật đạo sớm viên thành

 

Tu thiền mau giải thoát

Khỏi sinh tử luân hồi

Thế gian là biển khổ!

Tánh không - thật tuyệt vời!

 Minh Lương

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,943