HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0465 Thuần Trí Tịnh - Không Lạc: VỌNG BÁI

Monday, December 19, 20228:53 AM(View: 144)
VỌNG BÁI
DD0122 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh VỌNG BÁI
Đê đầu vọng bái Ân
Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay
Ơn Thầy mang nặng đôi vai
Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”
Thầy ơi ! chúng con buồn tênh
Nhưng mà luôn luôn không quên lời Thầy
Nhớ Thầy ! chúng con ngày ngày
Thực hành KHÔNG NÓI tròn đầy trong tâm
Thương Thầy ! chúng con âm thầm
Thiền trong bốn tướng : Ngồi, Nằm, Đứng, Đi.
 
                                Kính bút
                                        Đệ tử
              Không Lạc và Thuần Trí Tịnh
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,936