HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0470 Không Lạc: NGOÁI NHÌN NĂM QUA

Tuesday, December 27, 202210:37 PM(View: 102)
NGOÁI NHÌN NĂM QUA
   
Một năm vừa mới bay qua
Như điển xẹt, tợ sao sa trên trời
Bao nhiêu vật đổi, sao dời
Thiên tai, đại dịch.... khắp trời thế gian
 
Chiến tranh tàn ác tràn lan
Xương chất thành núi, máu tràn thành sông !
Bao nhiêu cảnh khổ đau lòng
Con lạc cha mẹ, vợ chồng mất nhau !
 
Trái đất nghiêng ngả vì đâu ?
“Xung Thiên Nộ Khí”. Khắp bầu trời xanh
Cho nên thiên tai tái sanh
Khiến cho nhân loại phải đành nhận mang !
 
Hòa Bình như hoa trời ban
Hương thơm tỏa khắp xóm làng thế gian
Vậy mà Đế Quốc không màng
Đúc súng! làm đạn!  gây tan tác đời !
 
Tôi xin tha thiết nguyện lời
Chuyển tâm vua ác, thành đời: Bồ Câu” !
Để cho tất cả địa cầu
Thái bình, yên ổn , hưởng câu vui hòa
 
Cảm nhận trên quê hương nhà
“Nồi da nấu thịt”, máu hòa thành sông !
Nay thấy xứ khác, đau lòng !
Xin cất cao tiếng nguyện câu Hòa Bình.
 
Niệm câu Nam Mô cúi xin
Xin Đấng Tối Cao thương tình, thi ơn
Chuyển tâm tàn ác, oán hờn thành “THƯƠNG”

20 Gio THAY lan 3 _06
Ngoái nhìn lại trong Thiền Đường
Tỷ, Huynh, Muội thân thương vô cùng
Ngày Lễ Thầy đều cùng chung
Cố dẹp mọi chuyện, để cùng về đây
 
Quỳ lạy, rồi nhớ đến Thầy
Cùng nhau kể lại những ngày xa xưa
Niềm vui chưa dứt, lại đưa đến buồn !
Cho nên lại càng thân thương vô cùng !!!
 
                                      12/27/2022
                                        Không Lạc
 
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,937