HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0474: Như Nguyên :TÂM

Tuesday, January 10, 20239:14 AM(View: 101)

TÂM 

DD0474 Như Nguyên TÂM 

Phật pháp rộng lớn sâu thâm

Thấy ra khuyết điểm cái Tâm của mình

Bấy giờ, nào biết phân minh

Trải qua nghịch nạn thất kinh cả đời

Ngược xuôi khắp chốn bụi hồng

Cuốn trôi tuổi trẻ theo dòng lợi danh

Casino cũng tập tành

Tình trường cạm bẫy tranh dành mà vô

Vui chơi không thiếu chỗ nào

Vấp ngã mới biết bước vào đường tu

Không đi ma lộ về sau

Trừ cấu uế giữ thanh cao tâm hồn

Niềm vui cũng không trường tồn

Nỗi đau không trụ trong lòng dài lâu

Lý vô thường đã biết How ...

Ghét thương, được mất, không chao đảo lòng

Trong các pháp Tâm dẫn đầu

Tu dưỡng Tâm đạo ngõ hầu vượt qua

Bánh xe chuyển pháp bao la

Muốn gần đạo phải Nhẫn và yêu thương

Dĩ  hòa vi quí mọi đường

Tâm đời vốn dĩ vẫn thường đảo điên

Khát khao, mơ mộng hão huyền

U mê mù mịt khôn tìm lối ra

Đuốc tuệ soi sáng Tâm ta

Ma lực cũng phải lánh xa thân này

Theo đường chánh pháp mà đi

Không tri quá khứ không vì tương lai

Hôm nay biết còn sống đây

Hãy sống trọn vẹn đừng mai giá mà ...

 Như Nguyên

Toronto
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
175,940