HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0483 Không Lạc THUỐC TẨY CHẤT DÍNH

Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 53)
THUỐC TẨY CHẤT DÍNH
 
“ Đầu năm xin làm “Lang Băm”
Thân Tâm bệnh hoạn, trọn năm tiêu trừ”
       *********
 DD0453 Không Lạc THUỐC TẨY CHẤT DÍNH
NHỚ  là chất “Dínhvô cùng
Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN
NHỚ  là loại thích lênh đênh
Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.
 
Chất này không thấy có màu
Nên không để ý, cho dù mắt tinh
Cũng không thấy nó lình bình
Tưởng rằng đã hết, đinh ninh chẳng còn !
 
Không uống thuốc QUÊN cho tròn
Đến khi thấy DÍNH vẫn còn, thì than !
Tôi ơi! chất DÍNH ngược ngang
Chẳng sợ ai hết, chỉ ngán thuốc QUÊN !
 
Còn loại nữa, hay hơn QUÊN
Đó là thuốc XÃ, sạch trơn, hết liền !
Thuốc này tôi dùng liên miên
Mỗi giây, mỗi phút, uống liền, chẳng ngơi.
 
Nếu chưa tin, xin kính mời
Đến đây đàm đạo, sẽ thơi thảnh lòng
Xin làm “Lang Băm” đầu năm
Thân Tâm bệnh hoạn, trọn năm tiêu trừ !!!
 
 
 
                                  Lang Băm
                                  Không Lạc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,713