HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0329 THIỀN TẬP: Thơ Như Nguyên, Nhạc Không Chánh Trí, Tiếng hát: Bích Tuyền

Tuesday, January 18, 20227:26 AM(View: 651)

THIỀN TẬP

DD0329 THIỀN TẬP Thơ Như Nguyên, Nhạc Không Chánh Trí 

Thầy đã trao con chiếc xe một số,
Thầy bảo: "Tà tà đi tới nghe con."
Một số - con đi đóng cửa đường mòn,
Cắt những dây dưa thì thầm trong não.

Không Nói, con đi dù trong mưa bão,
Trong nắng xuân mềm, dưới lá thu rơi,
Trong ánh mặt trời tỉnh thức gọi mời,
Giữ Biết Không Lời tròn đầy! Con nguyện...

Thư giãn thân, tâm, và thư giãn niệm.
Tắt tứ, tắt tầm, làm chủ tâm ngôn.
Không Nói pháp môn, thẳng một lối về,
Ôm sát chủ đề, trong ngoài biết rõ.

Cảm niệm ơn Thầy, vườn tâm con tỏ.
Miên mật thực hành mọi lúc, mọi nơi
Trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi,
Không Nói vun bồi, vô ngôn vững chắc.

Như Nguyên
Sydney, 8 June 2020

_______________________________

ThienTapICON Nghe NhacSmall
Thơ Như Nguyên
Nhạc: Không Chánh Trí
Tiếng hát: Bích Tuyền

(Trích CD Nhớ Thầy)
Đạo tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,715