HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0451 Không Lạc: ĐÁM GIỖ GÀ LÔI

Sunday, November 20, 20221:36 AM(View: 225)
 
ĐÁM GIỖ GÀ LÔI
DD0451 Không Lạc ĐÁM GIỖ GÀ LÔI
“  Những Gà Lôi bị bầm tan nát
Nguyện cầu xin siêu thoát cõi trên
Hay luân hồi trở lại thế gian
            Chuyển tâm không sát sinh muôn loại !!!  “
 
          @@@@@@@@@
 
Mỗi năm đám giỗ Gà Lôi
Hoa đăng : thay nến, cười : lời Cầu Siêu
Mỗi năm không biết bao nhiêu
Gà  Lôi bao triệu, hỏa thiêu trong lò !
 
Người đời cùng nhau hẹn hò
Hội lại mở tiệc, bày trò THANKSGIVING
Đòn ca xướng hát linh đình
Xương Gà Lôi chất, vạn nghìn đống cao
 
Bao nhiêu nguồn lượng máu đào
Chảy như nước biển, một màu đỏ tươi
Người chẳng tội nghiệp, còn cười
Cùng nhau đùa giỡn, nói cười lao xao
 
Xin nguyện cùng đấng Tối Cao
Chuyển vạn tâm ác ,thành bao tâm lành
Khiến không thích ham sát sanh
Phanh thây, xẻ thịt , mà thành xót xa !
 
           Gà Lôi ! tội nghiệp dường bao !
Nghiệp chi mà phải sanh vào Gà Lôi ?
Cúi xin cầu nguyện đất trời
Làm sao xui khiến người đời thôi ăn !!!
  
                                    11/19/2022
                                   Không Lạc
 
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,713