HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

Tuesday, July 5, 20228:31 PM(View: 438)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21

TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG
21 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN

Mời các bạn xem lại đoạn kinh về ngài Sāriputta trong Đại kinh Rừng Sừng Bò.

Rồi Tôn giả Mahā Moggallāna nói với Tôn giả Sāriputta:

-- Hiền giả Sāriputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Sāriputta: Này Hiền giả Sāriputta, khả ái thay, khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sāriputta, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?"

-- Ở đây, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallāna, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền giả Moggallāna, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Trong đoạn văn kinh này, ngài Sāriputta chỉ trình bày kết quả cuối cùng của con đường tu là hoàn toàn làm chủ tâm mình. Đức Phật đã từng diễn tả trạng thái đó trong những khi ngài kể lại tiến trình chứng ngộ ba minh: ...”tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, dễ sử dụng...”

Về cuộc đời ngài Sāriputta, chúng ta đã biết khái quát qua các phần giới thiệu tôn giả Anuruddha, tôn giả Anandā, tôn giả Revata, tôn giả Moggallāna...Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu thêm những chi tiết nào chưa được nhắc tới.

Tên Sāriputta là ghép hai từ: Sāri: âm ra là Xá Lợi, là tên bà mẹ, Putta: âm ra là Phất, có nghĩa là con. Vì thế có khi âm ra là Xá Lợi Phất, hay Xá Lợi Tử. Ngài Sāriputta là con trai trưởng nên được lấy tên mẹ. Khi còn trẻ, ngài có tên là Upatissa, là tên ngôi làng quê quán, trong thành Vương Xá, nước Magadha, vua Bimbisāra cai trị. Chúng ta đã biết ngài có thêm ba người em trai và ba người em gái, đều xuất gia với đức Phật và đều đắc quả Arahant.

Nói tới ngài Sāriputta là phải nói tới ngài Mahā Moggallāna. Cả hai vị đều cùng trang lứa với Đức Phật. Ngài Moggallāna ở một ngôi làng khác, làng Kolita, nên khi còn trẻ, chưa xuất gia, Kolita là tên thật của ngài Moggallāna. Cả hai đều là con trai của hai vị tộc trưởng, gia thế giàu sang, nên đều được nuôi dưỡng cưng chiều, học tập xuất sắc tất cả kinh sách Veda, văn học, thi ca, lý luận, triết học v.v...của thời đó. Cả hai vị khi còn rất trẻ đã nổi tiếnguyên bác, là niềm tự hào của cha mẹ, dòng họ Bà la môn.

Tuy mỗi khi lý luận, đối đáp với những người nổi tiếng khác, hai vị luôn là kẻ trội hơn, nhưng dường như trong thâm tâm vẫn chưa tự mãn nguyện. Một hôm, cả hai tham gia vào một ngày lễ hội quan trọng, tưng bừng náo nhiệt, xế chiều, bắt đầu tàn, trước mắt chỉ bày ra cảnh tượng ngổn ngang, bừa bãi, mệt mỏi. Hai chàng thanh niên thức tỉnh, quyết định bỏ nhà ra đi, tìm thầy học đạo, dù cha mẹ không bằng lòng. Sau đó, sáu người em của ngài Sāriputta cũng lần lượt rời gia đình, theo Đức Phật. Có thể đây cũng là một lý do khiến cả hai bà mẹ đều quay lưng với đức Phậttăng đoàn trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi hay tin mẹ mất rồi, ngài Moggallāna mới dùng thiên nhãn đi tìm mẹ và cứu bà thoát kiếp ngạ quỷ vì tội hủy báng tam bảo, rồi hóa sanh cõi trời. Còn ngài Sāriputta mãi tới khi quyết định nhập diệt mới quay về quê hương. Đã 45 năm dài trôi qua, người mẹ mõi mòn trông ngóng 7 người con, 7 vị Arahant mải miết hóa độ chúng sanh, bây giờ trở về làng cũ. Còn nỗi vui nào hơn. Đêm hôm ấy, chư Thiên lần lượt đến viếng thăm và tiễn biệt ngài Sāriputta tại thư phòng của ngài, nơi ngài đã sống trọn quãng đời thơ ấu. Hào quang chư Thiên cõi trời Phạm sáng rực cả ngôi làng Upatissa, suốt đêm hương trời thơm ngát.

Bà mẹ trông thấy quang cảnh hùng tráng, sáng rỡ đó, bà phát tâm hân hoan, hỷ lạc tràn đầy, kính tin Tam Bảo. Ngài Sāriputta đã an trú bà mẹ vào quả Dự Lưu, sẽ không còn bị đọa, chắc chắn sẽ thành chánh giác. Đêm đã gần tàn, ngài Sāriputta vào chánh định, nhập vô dư niết bàn.

Bây giờ chúng ta trở lại về sự nghiệp giáo hoá của ngài Sāriputta có những sự kiện nào đặc biệt. Trước nhất ngài được xem như vị đại đệ tử hàng đầu của đức Phật. Vì sao? Con đường của Phật là con đường giác ngộ, tức khai mở trí tuệ, mà ngài được đức Phật tuyên bố là vị “Trí Tuệ đệ nhất”, không những thông suốt Pháp do Phật giảng, ngài cũng đã tinh thông kinh điển Veda, nên trong những lần luận thuyết với hàng Bà la môn, ngài đều tỏ ra uyên bác và luôn thuyết phục người. Như khi ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường khu vườn Kỳ Viên ở Savatthi cho Đức PhậtTăng đoàn, đức Phật đã chỉ định ngài Sāriputta lên Savatthi trông coi việc xây cất Kỳ viên Tinh xá. Quả nhiên, ở phương bắc là xứ của Bà la môn giáo, từ xưa ông Cấp cô độcđại thí chủ hết lòng cúng dường cho hàng Bà la môn, nay ông Cấp Cô Độc trở thành đệ tử của đức Phật và lại cúng dường ngôi vườn ngự uyển của thái tử Kỳ Đà, phải trải vàng mới mua được, họ rất phẩn nộ, vì mất danh tiếng, mất quyền lợi. Họ thách thức tranh luận về giáo pháp, về chân lý với người đại diện của đức Phật, đứng ra xây cất  Kỳ Viên Tinh Xá. Làm sao họ có thể tranh luận nổi với vị “Tướng Quân Chánh Pháp” là ngài Sāriputta. Danh hiệu “Tướng Quân Chánh Pháp” có lẽ muốn nói là vị tướng quân đánh trăm trận trăm thắng.

Khi ông Cấp Cô Độc lớn tuổi, bệnh nặng, nhờ người tới đảnh lễ Phật báo tin, sau đó thỉnh mời ngài Sāriputta tới nhà. Ngài Sāriputta đã thuyết một bài pháp, nhắc nhở bản thể trống không của thế gian, để cho ông Cấp Cô độc an tâm ra đi. 

 – Này Cấp Cô Độc, sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức), sáu giới (địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới)… cho đến cả thế giới này và những thế giới khác, đều là giả tạm, không thật. Ông hãy cố gắng quán tưởng tất cả đều là không, để buông xả, không chấp thủ vào bất cứ thứ gì.

Sau khi ngài Sāriputta ra về, ông Cấp Cô Độc hoá sanh cõi Trời, do phước báu bố thí cúng dường trong sạch cho Tam Bảo.

Có một sự kiện nho nhỏ là khi ngài Rahūla xuất gia, đức Phật đã giao phó cho ngài Sāriputta dạy dỗ. Chi tiết này cho mình biết “Trí tuệ” là hướng đến cao nhất của người tu, Đức Phật đã không giao Rahūla cho:

-       Ngài Mahā Moggallāna: đệ nhất thần thông

-       Ngài Subhūti: đệ nhất giải Không

-       Ngài Mahā Kaccana: đệ nhất nghị luận

-       Ngài Puñña, đệ nhất thuyết pháp

-       Ngài Mahā Kassapa: đệ nhất đầu đà

-       Ngài Anurudhā, đệ nhất thiên nhãn

-       Ngài Anandā, đệ nhất đa văn

-       Ngài Upāli: đệ nhất trì giới.

Về sau ngài Rahūla được xưng tán là đệ nhất mật hạnh.

 

Hôm nay nhắc lại khái quát tấm gương sáng của tiền nhân, một bậc thánh nhân vĩ đại, chỉ đứng sau đức Phật, chúng ta học được rất nhiều đức hạnh: một người con hiếu thảo biết an trú mẹ vào quả thánh Dự Lưu, một người anh trưởng biết hướng dẫn sáu người em xuất gia tu tập đạt quả Arahant, một người bạn chân thành, cảm thông, nhu hòa, từ khi còn trẻ cho tới cuối đời, một người thầy trí tuệ sáng chói làm chỗ nương tựa cho cõi trờicõi người, và trên hết, một người đệ tử, đầy đủ phẩm hạnh cao quí nhất, là đệ tử lớn của một đấng Như Lai Chánh đẳng giác.

 

Thiền viện, 24- 6- 2022

TN
blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để downloadSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 28)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 250)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 108)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 124)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 363)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 195)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 199)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 397)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 194)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 413)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 339)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 187)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 264)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 500)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 519)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 306)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 469)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 618)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 476)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 318)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 579)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 281)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 526)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 491)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 710)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 437)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 765)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 693)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 784)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 528)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 936)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 584)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 932)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 583)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1128)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 815)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 510)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Tuesday, April 19, 20224:46 PM(View: 729)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Monday, April 18, 202211:18 AM(View: 617)
Thế nào là chơi trò chơi cút-bắt với vọng? - Ai khởi vọng ?- Vọng khởi ra như thế nào ?- Động cơ nào thúc đẩy vọng khởi ? - Tại sao chư Tổ nói vọng tưởng là "giả, không thật," còn chúng ta cho rằng vọng là "thật ?"- Tại sao tu thiền phải kiểm soát vọng tưởng ?- Làm thế nào để không theo vọng tưởng ?
Monday, April 18, 202211:05 AM(View: 539)
Enlightenment! How happy I am this late night! “Back to Sorrento” now in my good command.
Monday, April 18, 202210:47 AM(View: 628)
Qua phần “Tìm Hiểu Khái Quát Về A-Lại-Da Thức” trên, chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh.
100,456