HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 3, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2319)

Thiền viện Tánh Không

Đoàn hành hương Ấn Độ & Nepal trở về ngày 14 tháng 3

- Chi tiết chương trình hành hương.

Bắc California - San Jose

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Ngày học: 20, 21, 27, 28. Giờ học: từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
- Ngày học: 22, 23, 24, 25, 26. Giờ học: từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối.
- Ban tổ chức:
* Cô Thuần Trí Tịnh, điện thoại: (408) 251-1680; Email: huylynh@gmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,076