HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 5, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2190)

Stuttgart, Đức

Khóa Thiền Căn Bản cho người Đức

- Học 4 ngày, từ ngày 5 đến 8 tháng 5.

Khóa Nhập thất chuyên tu Thiền Định

- Học 10 ngày, từ ngày 10 đến 19 tháng 5. Chi tiết khóa tu nhập thất.
- Các bạn từ các Đạo tràng khác đều có thể ghi danh tham dự.
- Chuyên đề: thực hành 4 tiến trình định
1. Định có tầm không tứ (3 ngày)
2. Định không tầm không tứ (3 ngày)
3. Định chánh niệm tỉnh giác = 2 hành không động (2 ngày)
4. Chân như định (2 ngày).

Kiến thức Căn bản về sự tương tác của 3 cơ chế trong Não bộ

- Học 2 ngày, ngày 20 & 21 tháng 5.
Chức năng các định khu Vỏ não đối với các sắc thái Tâm trong đạo Phật.
Vai trò Hệ thống viền não trong việc biểu lộ các sắc thái Tâm và trí tuệ tâm linh con người.
Hệ thống Tuyến Nội tiết.

Thầy Thiền Chủ chủ tọa Lễ Phật Đản

Ngày 22 tháng 5, tại AWO, Đạo tràng Tánh Không Stuttgart cùng các Hội Thiền của nhiều tông phái khác trong Đạo Phật cùng đứng ra tổ chức lễ Phật Đản.

- Ban tổ chức:
* Anh Quang Chiếu, điện thoại: 49 703 1671790; Email: tanh_khong.stuttgart@web.de
ngsfsđvsggksl
grdj
acv
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,670