HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 10, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2151)

(cập nhật thông báo thay đổi ngày 18/7/2010)

Thiền viện Tánh Không

Khóa An Cư 3 tháng: 10, 11, 12 dành cho Tăng Ni


1- Lớp trung cấp 3 Bát Nhã

Theo thỉnh cầu của thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã, Hội Thiền Tánh Không trung ương sẽ tổ chức lớp trung cấp 3 Bát Nhã.

Thời gian: từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10- 2010 (8 ngày)

Địa điểm: Thiền viện

Thành phần khuyến khích tham gia: tất cả thiền sinh đã hoàn tất lớp trung cấp 2 Bát Nhã của 3 đạo tràng: Houston, San Jose và Nam Cali.

Lý do: Thầy Thiền Chủ không có nhiều thời gian để hướng dẫn tại 3 nơi khác nhau. Chúng tôi không thể tổ chức lớp trung cấp 3 trở lại trong năm 2011, vì Thầy Thiền Chủ dành nhiều thời gian hơn để viết sách, từ năm 2011 trở về sau.

Như kế hoạch đã công bố từ đầu năm 2009 và đầu năm 2010, từ năm 2011, những khóa tu học do Thầy Thiền Chủ hướng dẫn sẽ giới hạn, nếu có cùng nhu cầu, thì chúng tôi sẽ gom lại và sẽ tổ chức tại 2 nơi: Nam Cali hay Houston mà thôi . Tất cả thiền sinh thực sự có nhu cầu tâm linh sẽ thu xếp để tham gia khi có tổ chức khóa thich hợp với nhu cầu của minh.

Hạn chót ghi danh: 15 thang 8. Nếu tạm trú tại thiền viện xin cho biết trước để tiện thu xếp .

Lệ phí ủng hộ: 240 $

Xin liên lạc:

 Trưởng ban tu học Hội: cô Kim Chung <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

 Trưởng ban tu học đạo tràng Nam Cali: cô Huệ Tuyền<thuvanduong@sbcglobal.net>


2- Khóa II nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)

tại 1 địa điểm khác tùy số thiền sinh tham gia. Sẽ có thông báo sau.

Thời gian: Từ thứ sáu 15 đến Chủ nhật 24- 10- 2010

Thời hạn chót ghi danh: 30 tháng 7

Chuyên đề Định. 4 giai đoạn thực hành:

  • Định có tầm không tứ
  • Định không tầm không tứ
  • Định chánh niệm tỉnh giác
  • Thể nhập chân như.

 

3- Khóa III Tâm lý học Phật giáo, lớp Cao cấp 5 (15 ngày) tại Thiền viện.

Thời gian: Từ ngày thứ ba 26 tháng 10 đến thứ ba 9 tháng 11- 2010

Thời hạn chót ghi danh: 1- 10- 2010

Chi phí ủng hộ: 400$

Ban tổ chức:

* Cô Kim Chung, Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com
* Anh Tuệ Ngộ, Email: willieduong30475@verizon.net
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,113