HỘI NHẬP

Lịch TU HỌC tháng 10, 2011

16 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 7247)

634058277256404272_200x42

THÁNG 10


 

ĐẠO TRÀNG NAM CALI


Trước khi bắt đầu chuyến nhập thất 1 năm, Thầy Thiền Chủ sẽ trực tiếp hướng dẫn 3 khóa tu học trong tháng 10- 2011 tại Thiền viện.

Chương trình tu học tháng 10- 2011 tại Thiền Viện như sau:

  •  KHÓA BÁT NHàLỚP TRUNG CẤP 4 :

Từ thứ bảy 10 tháng 10 đến chủ nhật 20 tháng 10 mãn khóa (9 ngày)

Những ngày học: 10- 11- 12- 13- 14- 17- 18- 19- 20

Nội dung đặc biệt:

- Đối chiếu: tiến trình 4 tầng Định với khoa học thần kinh.

- Đúc kết và thực tập: 3 bước dụng công thể nhập Chân Như.

  • KHÓA GIÁO THỌ III lớp 2:

Thời gian: 4 ngày

 Thứ bảy 8 và 15, Chủ nhật 9 và 16 tháng 10- 2011

  • KHÓA KHÍ CÔNG ĐẶC BIỆT

Thời gian học: Mỗi buổi sáng từ 6:00AM- 7:00AM trong 13 ngày từ 8 đến 20.

Lưu ý:

- Thầy Thiền Chủ sẽ trực tiếp hướng dẫn các tư thế Khí Công mới . Khuyến khích nhất là các bạn chuyên viên Khí Công tại các Đạo tràng nên đến học về Lý thuyết và cách thực hành.

- Thầy Thiền Chủ khuyến khích tất cả thiền sinh các đạo tràng tham gia khóa tu học đặc biệt Bát nhã lớp trung cấp 4.

- Điều kiện tham gia: thiền sinh đã học xong Căn bản và Bát Nhã lớp trung cấp 1 có thể tham gia, nhưng cần phải đọc trước những Bài Đọc Thêm của 2 lớp Trung cấp 2 và 3 Bát nhã. Sau này cần học lại các lớp mình chưa học.

- Điều kiện tham gia lớp 2 khóa Giáo Thọ III: thiền sinh đã học lớp 1 Giáo Thọ.

- Thiền sinh đóng góp chi phí tiền ăn mỗi ngày $15.

- Thầy cũng khuyến khích các bạn thiền sinh nội trú tại thiền viện để có thêm thời gian dụng công buổi sáng& tối, đồng thời tập khí công. Xin cho Ban tổ chức biết sớm để tiện sắp xếp việc ăn ở.

- Các bạn ở xa cần đưa đón phi trường hay bến xe, xin liên lạc:

 Ban tổ chức phụ trách đưa đón: Anh Tuệ Ngộ: Điện thoại: 714-848-8336 (Xin để lời nhắn) Email: <willieduong30475@verizon.net>

- GHI DANH: Ưu tiên cho các bạn ghi danh trước. Tổng số thiền sinh nội trú là 50, sau đó sẽ khóa sổ nội trú.

Các bạn thiền sinh ghi danh hay cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Trưởng Ban Tổ chức: Sư cô Triệt Như: ĐT: 951- 789- 0682 Email: <trietnhu@yahoo.com>

Trưởng Ban Tu Học Hội TTK trung ương: Cô Kim Chung- Email: <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

Phó Ban Tu Học Hội TTK trung ương: Ông Tuệ Nguyên: ĐT: 714- 467- 6999 Email: <toanhtuan@yahoo.com>

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7659)
LỊCH TU HỌC THÁNG 11-12, 2011: THIỀN VIỆN Khóa An cư kiết đông
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6987)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2011: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2011
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7256)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2011: TẠI THIỀN VIỆN TẾT Tân Mão, ĐẠO TRÀNG NAM CALI, ĐẠO TRÀNG SAN JOSE
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7804)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2011: ĐẠO TRÀNG SAN JOSE (tiếp), VIRGINIA, THIỀN VIỆN
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7692)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2011: Lễ Kỷ niệm ‘15 năm hoằng pháp lợi sinh.”, ĐẠO TRÀNG SYDNEY
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7768)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2011: ĐẠO TRÀNG PARIS
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6610)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6971)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2011: ĐẠO TRÀNG STUTTGART, ĐẠO TRÀNG SACRAMENTO
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7407)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2011: ĐTSACRAMENTO K Bát nhã 25 lớp TC 1, K Bát nhã lớp TC 2: THIỀN VIỆN: Khóa Tu hạnh xuất gia (30 ngày), Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7491)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2011: ĐẠO TRÀNG TOULOUSE, ĐẠO TRÀNG THỤY SĨ, ĐẠO TRÀNG TORONTO