HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 9, 2013 - tại Canada.

Wednesday, November 21, 201212:00 AM(View: 8050)

THÁNG 9

TORONTO:

Khóa căn bản 102 (7 ngày)

Từ thứ bảy 7 đến thứ sáu 13

Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 (nhập thất)

Từ thứ bảy 14 đến chủ nhật 22 (9 ngày)

Ban tổ chức: Hội trưởng TTK Ontario: Ông Ngô Gia Trung <vantrungngo@sympatico.ca>

 Trưởng ban Tu học: cô Minh Hải: ĐT: 905- 764 6765 < grene_thumb35@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8326)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2013: Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(View: 9792)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2013: tại Nam Cali.
(View: 9247)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2013: 3 khóa tu học tại Thiền viện
(View: 48459)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2013: Tại Đức và Thụy Sĩ.
(View: 8360)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2013: Tại Úc.
(View: 8648)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2013: Tại Bắc và Nam Cali.
(View: 8120)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2013: Tại Pháp và Bắc Cali.
(View: 8532)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2013: Tại Sacramento và Nam Cali.
(View: 7731)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2013: Tại Hoa Thịnh Đốn.
(View: 9618)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2013: Chương trình Tết và tu học tại Nam Cali.
1,136,660