HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2016 - Tại Úc Châu.

11 Tháng Mười Một 201510:24 SA(Xem: 3968)

MELBOURNE

  • Khóa Bát nhã trung cấp 1.

Từ ngày thứ bảy 3 tới ngày thứ sáu 9 (7 ngày)


Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyên : <tranhpham43@bigpond.com>

Cô Diệu Thời: <anhhk@me.com>

ADELAIDE   

  • Khóa Bát nhã trung cấp 1.

Từ ngày chủ nhật 11  tới ngày thứ sáu 16 (6 ngày)

  • Khóa Bát nhã trung cấp 2.

Từ ngày thứ bảy 17 tới ngày thứ năm 22 (6 ngày)


Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Như Uyển : chi.lavender@gmail.com

Ban Tu Học: Cô Như Diệu :  jillhong66@gmail.com  / ĐT: 0424677262.

Cô Như Hương: nhuhuongttksa@gmail.com

SYDNEY

  • Khóa nhập thất chuyên tu Định Huệ (hay khóa Bát nhã trung cấp 4) tại Govinda Valley.

       Từ ngày thứ bảy 24 tới ngày thứ năm 29 (6 ngày).


Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 97 02 17 95 / Email: <tamkhongk@hotmail.com>          

Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,074,624