HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 6, 2018 - Tại Texas và North Carolina.

Saturday, December 23, 20171:13 PM(View: 2353)

Tháng 6

HOUSTON

  • Khóa Bát nhã 

Từ ngày thứ bảy 2 đến ngày thứ sáu 8 (7 ngày)

  • Khóa Tâm lý học Phật giáo cao cấp II

 Từ ngày thứ bảy 9 đến ngày thứ sáu 15 (7 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng: cô Tâm Như: ĐT: 281-495 1061

Email: <bethivo2@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: cô Hạnh Phổ: <saomai121@gmail.com>

 

NORTH CAROLINA

  • Khóa Bát nhã trung cấp 1

Từ chủ nhật 17 đến ngày thứ bảy 23 ( 7 ngày)

Ban tổ chức: cô Kim Oanh  <kimoanh1176@yahoo.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,718