Tháng 3, 2019 - Bầu Ban Điều Hành Mới tại Địa Phương.

31 Tháng Giêng 201911:51 SA(Xem: 428)

THÁNG 3

Các Đạo tràng bầu BAN ĐIỀU HÀNH MỚI nhiệm kỳ 2 năm

(nhiệm kỳ từ ngày 1- 5- 2019 ti ngày 30-4-2021)

Báo cáo kết quả trong ngày truyền thống.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn