HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 8, 2019 - Khoá Tu HọcDu Ngoạn Tại Thụy Sỹ.

Thursday, January 31, 201912:10 PM(View: 1662)

THÁNG 8

THỤY SỸ

  • Chuyến du ngoạn qua Ý, tham quan thành phố nổi tiếng Venise , tham quan Rome với tòa thánh Vatican. v.v...

Từ thứ sáu 9 tới thứ tư 14 ( 6 ngày)

  • Khóa Bát nhã đặc biệt, nhập thất tại Vaumarcus retreat center, song ngữ Việt- Pháp

Từ thứ sáu 16 tới thứ bảy 25 (10 ngày)

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Lausanne: cô Huệ Thuận Bùi Mai Hương <mbui@romandie.com>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,140,672